Opdatering: Filipino Street Kids har desværre måtte lukke ned. Vi har kæmpet med økonomien og det har været svært at få det hele til at køre rundt. Med denne Corona krisen kunne vi desværre ikke klare den længere. 

Hvem er Filipino Street Kids

Filipino Street Kids (FSK) blev i 2014 stiftet af 2 danske ildsjæle, Kristoffer og Rino, som begge bor i Filippinerne og som ville gøre en forskel for socialt udsatte børn, som lever i stor fattigdom.

Vi er en velgørenhedsorganisation i form af et “drop in” center, som gennem de sidste 4 år har hjulpet mere end 100 børn og deres familier, i et af de mest fattige områder ved havnen i Cebu City i Filippinerne.

De fleste børn som er tilknyttet centret, lever til dagligt langt under fattigdomsgrænsen og har oplevet fysisk og psykisk vold og er ekstremt hæmmet af forskellige former for omsorgssvigt.

Vi arbejder på, i det omfang det er muligt og med de få ressourcer vi har, at hjælpe børnene med de helt basale behov, såsom mad, rent drikkevand, medicin etc. og herudover, yder vi omsorg og hjælper børnene til selvhjælp.

Bag-om-filipino-street-kids-gruppen

Vi ønsker at hjælpe børnene med at få de helt fornødne redskaberne til, at de på sigt kan tage vare på deres eget liv.

Centeret er et sted hvor gadebørnene kan søge tryghed og finde den nødvendige ro i en barsk hverdag, til at udvikle sig i deres helt eget tempo.

Det er vigtigt at børnene får lov til at lege, styrke deres kreativitet og udvikle deres fantasi. De skal skabe sociale relationer og lære at tage hensyn og lytte til hinanden.

Samtidig lærer vi børnene de sociale spilleregler og om hvordan de skal begå sig i samfundet.

I FSK involverer vi os også i børnenes skolegang, som er essentielt for, at de kan komme godt videre i deres liv.

De bliver hjulpet med de nødvendige forudsætninger der skal til, for at de kan få mulighed for at påbegynde en uddannelse.

At sende et barn i skole er dog ikke altid det første og bedste skridt at tage, da der kan være problemer af langt større karakter som skal løses først.

Bag-om-filipino-street-kids-tak-for-mad

I FSK går vi derfor ind og ser på det enkelte barns behov og hjælper dem med at få en bedre og mere struktureret hverdag. En hverdag som ikke kun skal handle om overlevelse.

V forsøger at hjælpe børnene med ressourcer og redskaber til, at de kan skabe deres egen identitet og bryde den negative sociale arv.

FSK er startet af ildsjæle og dette kan tydeligt ses i vores arbejde.

Vi brænder for at gøre en forskel for børn der har brug for det.

Familierne har stor tillid til os og det er FSKs mission, at kunne hjælpe familier ud af stor fattigdom.

Vores “drop in” center

Via vores samarbejde med Cebu “kommune”, har vi lejet en 2 etagers bygning på 200 km2, som fungerer som et “drop in” center.

Centeret, som har åbent mandag til fredag fra kl. 8-17 og har i øjeblikket plads til 25 børn i alderen 3-16 år.

Når børnene kommer til centret, fulgt af enten forældrene eller en “social worker”, får de mad og mulighed for at spille spil, deltage i forskellige aktiviteter.

Bag-om-filipino-street-kids-aktiviteter2

De får hjælp til skolearbejde og de bliver sendt i skole. Helt grundlæggende får de hjælp til at dække deres basale behov og hjælp til at fokusere på deres fremtid.

Centret er indrettet med en stueetage som primært benyttes til forskellige former for sportsaktiviteter så som basketball, fodbold, hockey, badminton, bordtennis etc.

En 1.sal hvor vi har kontor, spillerum med 2 PlayStations og en hyggekrog med diverse spil. Endvidere bruges 1. salen også til lektiecafé, tegneaktiviteter og andre mere stillesiddende aktiviteter.

Bag-om-filipino-street-kids-aktiviteter

Efter flere års erfaring har vi oplevet, hvor stor en betydning det har for børnene at lave “ud af huset” aktiviteter.

Af “ud af huset” arrangementer har vi haft stor succes med bla. strandture. Strandture hvor børnene for en stund kan glemme den barske hverdag og bare nyde nogle timer på en af Cebu’s mange fantastiske strande. En oplevelse som deres familier ikke er i stand til at give dem.

En anden succes har været, at starte et fodboldhold på SOS Children’s Village, hvor børnene bliver styrket socialt, men også finder lidt glæde i livet samtidig med, at de blev styrket fysisk og får udviklet deres forskellige sanser.

Bag-om-filipino-street-kids-fodboldholdet

Musik er flere af børnenes store passion og vi vil rigtig gerne undervise børnene i musik.

Vi har personer tilknyttet som har en stor viden inden for musik og når økonomien tillader det, vil vi gerne indkøbe instrumenter som guitar, violin, klaver, blokfløjter og give børnene mulighed for at lære at spille på de forskellige instrumenter.

Alle vores arrangementer er baseret på at styrke de socialt udsatte børns selvværd og selvtillid. At give dem gode oplevelser, som styrker deres sociale kompetencer og udvikler deres identitetsdannelse.

Disse børn har levet i stor fattigdom hele deres liv og alle vores tiltag skal være med til at danne grundlag for at give dem en bedre fremtid.

Børnene på Filipino Street Kids

Bag-om-filipino-street-kids-boernene

Hos FSK har vi, efter 4 års arbejde i området, et godt kendskab til børnene og deres familier.

Vi har fået opbygget et uvurderligt samarbejde som er meget vigtigt for både børnenes og forældrenes tillid.

Vi kender til familiernes leveforhold og vi ved hvor hård en kamp de kæmper for overlevelse.

De fleste børn har begrænsede mængder af tøj, de får ikke den nødvendige næring, de lever i et ekstremt beskidt miljø som gør det tæt på umuligt at opretholde en god og sund personlig hygiejne.

Bag-om-filipino-street-kids-boernene

Et generelt stort problem for filippinske gadebørn er, at de i en meget tidlig alder er nødsaget til at lave hårdt fysisk arbejde, for at kunne tjene penge til føden for familierne.

Børnene dropper derfor tidligt ud af skolen, og for mange er det svært senere i livet, at komme tilbage og følge med i undervisningen.

FSK har en klar vision om at hjælpe ét individ ad gangen – kvalitet fremfor kvantitet.

De børn som FSK arbejder med, har været udsat for mange former for omsorgssvigt, så det er vigtigt at vi yder den rette omsorg og skaber den gode relation og et stærkt tillidsbånd.

Uden hjælp og støtte er disse børn nødsaget til at leve et liv i stor fattigdom uden mulighed for, at kunne forsørge sig selv og deres familie i fremtiden.

Stifterne af Filipino Street Kids

Bag-om-filipino-street-kids-Kristoffer-rino

Dagen hvor Rino Jensen (til venstre) og Kristoffer Lenvig efter flere måneders hårdt arbejde endelig modtog papirerne på at FSK nu er en registreret NGO (non-governmental organization) i Filippinerne

Kristoffer Lenvig (Medstifter og tilknyttet pædagog hos FSK)

Efter 2 tidligere besøg i Filippinerne i 2011 og 2012, oplevede jeg helt tæt på, hvor stor en fattigdom Filippinerne lider under og hvor hårdt der var brug for hjælp udefra.

Da jeg under min uddannelse som pædagog, fik mulighed for at tage en praktikperiode i udlandet, var jeg ikke længe om at slå til.

I 2013 rejste jeg derfor til Cebu City for at tage en 6 måneders praktikperiode på et børnehjem, styret af den filippinske regering.

Under dette praktikophold, lærte jeg ikke kun om hvor godt vi har det i Danmark, men også om hvor stor en livsglæde selv de allerfattigste besidder.

Desværre oplevede jeg også, at personalet på det lokale børnehjem på ingen måde hverken var i stand til eller havde interesse i, at gøre en forskel for disse socialt udsatte børn.

I 6 måneder kæmpede jeg for at yde omsorg og hjælpe børnene med alt hvad der stod i min magt – hjælpe børn som det meste af deres liv havde levet på gaden med stofmisbrug, kriminalitet, alle former for omsorgssvigt og som aldrig havde penge til mad og drikke.

Bag-om-filipino-street-kids-kristoffer

Efter endt praktikperiode og med min viden om de forfærdelige forhold disse børn lever under, var jeg ikke et øjeblik i tvivl, da min gode ven og tidligere rejsekammerat Rino Jensen, spurgte om jeg ville være med til at stifte en velgørenhedsorganisation.

Filipino Street Kids blev stiftet i foråret 2014 og det har været den bedste beslutning jeg i mit liv har taget.

Gennem mere end 4 år, har Filipino Street Kids støttet og hjulpet op mod 400 børn som lever langt under fattigdomsgrænsen.

Vi har haft stort fokus på børnene og deres familier. Opbygget en gensidig tillid og hjulpet dem med værktøjer til at få et bedre liv.

Jeg har set utroligt mange barske ting i min tid i Filippinerne og det er ufatteligt hårdt at være gadebarn i Filippinerne.

At kunne give disse børn håb og gøre en forskel, har været et privilegium og er det hele værd.

At starte FSK har været mit livs kamp, en kamp jeg flere gange har været tæt på at tabe. Men min dedikation til at hjælpe disse fantastiske børn, som fortjener et langt bedre liv, gav mig kun blod på tanden til at kæmpe videre.

Jeg er enormt stolt over at vi lykkedes og at vi ikke længere kun skal arbejde på gadeplan, men at FSK nu har sit eget “drop in” center og børnene får mulighed for at kunne realisere nogle af deres drømme.

En stor tak til alle jer som støttet FSK projektet og mig – vi havde ikke kunne klare det uden jer!

Hjælp os med at hjælpe børnene 

filipino-street-kids

Først og fremmest er det vigtigt for FSK’s eksistens, at vi har økonomi til at drive vores center og organisation.

I den tid vi har arbejdet med gadebørn i Cebu, har vi ikke haft de økonomiske ressourcer der skal til, for at børnene kan bryde den negative sociale arv.

Som det så ofte er tilfældet med velgørenhedsorganisationer, så er der stort set ingen offentlig økonomisk støtte at få.

Alt på FSK er til dato finansieret af de frivilliges egne opsparinger, hjælp fra private personer samt donationer fra virksomheder og fonde fra Danmark, som vi har søgt hos.

Med en bedre og stærkere økonomi, har vi betydelig større mulighed for at hjælpe børnene til en langt mere tryg hverdag og med mulighed for en sikker fremtid.

Visioner for den nærmeste fremtid med en bedre økonomi er mange, men først og fremmest vil det være;

 • At hjælpe børnene med de nødvendige skolematerialer, undervisning, udstyr, uniformer etc. som der kræves for at børnene klare sig i skolen.
 • At undervise børnene i viden om sundhed, kost og seksuel undervisning.
  At lære børnene om varieret kost og ernæring for bla. at have energi til hele dagen
  At lære børnene om vigtigheden af god hygiejne for bla. at undgå sygdom
  At lære børnene om beskyttet sex, for ikke at ende med et barn i en tidlig alder og dermed ikke kunne færdiggøre en uddannelse.
 • Sikre os at børnene som minimum får ét godt måltid på centret.
 • At oprette en uddannelses pulje, som familierne kan søge
 • At give familierne hjælp til selv at lave og dyrke deres egen lille urtehave.
  Familierne vil selv kunne dyrke og plante grøntsager og dermed spare en del penge.
  Det vil være være bæredygtigt for miljøet og familierne vil få et tilhørsforhold til noget de selv ejer hvilket har stor betydning for dem.

Kunne du tænke dig at bidrage med et beløb – uanset størrelse – så kan du være med til at gøre en kæmpe forskel for disse børn som kæmper en kamp for et bedre liv.

Bag-om-filipino-street-kids-bo-hus

Selv et lille beløb kan gøre en stor forskel for disse børn som lever i stor fattigdom.

Vil du vide mere om donationer og hvordan du kan være med til at hjælpe disse skønne børn, så kontakt os på info@filipinostreetkids.com eller se vores kontaktoplysninger længere nede.

Du kan også blive Frivillig hos os – det kan du læse meget mere om HER

Dem samarbejder vi socialt med

FSK har flere forskellige samarbejdspartnere i Cebu City.

Tejero (kommunen)
Først og fremmest har vi et samarbejde med den lokale Barangay Hall (kommune) Tejero, som er den del af kommunen som bestemmer over området vi arbejder i.

Uden samarbejdet med Tejero og deres tilladelser, ville det ikke kunne lade sig gøre, at støtte og hjælpe alle de børn og familier vi arbejder med.

Vores samarbejde med “kommunen” inkluderer endvidere;
– Hjælp af “Social Workers” som holder styr på kontakten til de sociale myndigheder og sørger for skriftlig dokumentation på børnenes udvikling.
– Ved vores arrangementer bliver der altid stillet en medarbejder til rådighed.
– En sygeplejerske som vi kan benytte os af.

(Tejero yder ikke økonomisk støtte)

The Guardians
The Guardians i Cebu City, er med til at skabe bedre vilkår for familier der lever langt under fattigdomsgrænsen.

The Guardians er nok den største frivillige organisation i Filippinerne, og er principielt opbygget som vi kender det fra Lions Club og Rotary med forskellige geografiske afdelinger.

The Guardians er behjælpelige med rigtig mange hænder, kontakter og faciliteter. De er kendt for at være dem, som de fattige familier kan gå til, hvis de har problemer.

Vi har brugt The Guardians i flere sammenhænge og vil fortsat gøre det i fremtiden.

(The Guardians yder ikke økonomisk støtte)

Cebu City, SOS Children’s Village og Community Scout Youth Guidance Center
Vi har gennem de sidste 4 år arbejdet tæt sammen med de 2 kommunale børnehjem i Cebu City, SOS Children’s Village og Community Scout Youth Guidance Center.

Begge børnehjem huser over 50 børn i forskellige aldre, hvor fællesnævneren for alle børn er, at de lever i stor fattigdom, har været udsat for psykisk og fysisk vold, omsorgssvigt, har været involveret i kriminalitet og generelt, har alle måtte kæmpet for at overleve fra dag til dag.

(Yder ikke økonomisk støtte)

FAMC MRU Rescue
Vi har indgået et samarbejde med FAMC MRU Rescue, som er en organisation der er “first responders” ved naturkatastrofer i Cebu City.

Vores samarbejde går ud på at hjælpe familierne efter fx. en ildebrænd. Her kan vi støtte med mad, rent drikkevand, tøj osv. til familier som har mistet alt.

Et stærkt samarbejde, som vil hjælpe en del familier ved naturkatastrofer.

(FAMC MRU Rescue yder ikke økonomisk støtte)

Historien bagom Filipino Street Kids

Bag-om-filipino-street-kids-boernene4

Gennem de første år holdt FSK til på en lille åben plads, ved siden af gadekøkkenerne og “skurerne” som familierne bor i.

Et område hvor vi var tætte på og synlige for børnene og familierne

De først år, var primært gadearbejde i øjenhøjde, hvor Rino, en del andre frivillige og studerende og jeg, gjorde hvad vi kunne for at gøre en forskel for alle disse børn.

Hver dag igangsatte vi forskellige former for aktiviteter i form af spil som Uno, klodsmajor, twister, sjippetorve, mikado osv. – alt sammen for at skabe glæde i børnenes liv.

Området som vi arbejdede i de første år, satte dog sine begrænsninger.

Der kom flere og flere børn og der blev mindre og mindre plads til at udføre de aktiviteter vi gerne ville tilbyde børnene.

Legepladsen lå lige op til en meget befærdet vej, som også begrænsede børnenes udfoldelser.

I 2017 påbegyndte jeg derfor den helt store eftersøgning af en bygning med nok plads til både børn og aktiviteter, og som stadig lå tæt på børnenes hjemmebane.

Efter adskillige måneder lykkedes det endelig, og i samarbejde med Cebu “kommune” kunne vi i foråret 2017, endelig leje den 200 km2 store bygning, som i dag huser “drop in” center.

Samarbejdet med “kommunen” var (er) kun baseret på tilladelser.

At starte et velgørenhedscenter i Filippinerne kræver ufattelig mange tilladelser og “kommunen” skal godkende alt der sættes i gang – en MEGET og lang bureaukratisk proces.

Kontakt Filipino Street Kids

Adresse: 12th Ave – Cebu City
Email: info@filipinostreetkids.com
Hjemmeside: Under opbygning

  Bag-om-filipino-street-kids-instragram

CVR: 35362231

Bankforbindelse
Lollands Bank
Reg.: 6520 Kontonr.: 2661763

IBAN: DK6465200002661763
SWIFT: LOBADK21

Har du spørgsmål til Filipino Street Kids og vores organisation er du velkommen til at stille dem i kommentarfeltet herunder eller at sende os en mail på info@filipinostreetkids.com

Læs også

Bliv Frivillig hos Filipino Street Kids